Du skal benytte en større skærm for at leje en trailer

Lejebetingelser og priser

Nedenfor kan du se priserne og lejebetingelserne.

Priser for udlejning af trailere:

2 timer 150 kr.
4 timer 200 kr.
8 timer 300 kr.
1 døgn 400 kr.
2 døgn 600 kr.
3 døgn 800 kr.
4 døgn 1000 kr.
5 døgn 1250 kr.
6 døgn 1500 kr.
1 uge 1750 kr.
Depositum 500 kr.
Kabel ødelagt eller mistet 350 kr.
Støttehjul ødelagt eller mistet 800 kr.
Lygter ødelagt Iflg. regning.
Andre skader Iflg. regning.

Lejebetingelser som du accepterer når du lejer:

 1. Leje
 2. Alle lejepriser er afhentet Sperrestrupvej 12, 3650 Ølstykke.
  Lejeprisen er inkl. moms.
  Lejen betales fra det tidspunkt, hvor traileren afhentes og indtil den modtages retur af på adressen.
  Lejemålet kan kun forlænges efter aftale, såfremt traileren ikke er reserveret til anden side.
  Traileren skal tilbageleveres til den aftalte tid. Den skal være rengjort og i samme stand som ved modtagelsen.
  Ved manglende rengøring vil Pro Motor opkræve kr. 600,-
  Overskridelse af den aftalte tidsfrist betales med kr. 200,- pr. time.
  Lejer erklærer sig indforstået med, at Pro Motor i tilfælde af lejers svigtende tilbagelevering af traileren, kan sætte sig i besiddelse af traileren gennem en umiddelbar fogedforretning for lejers regning.
 3. Ansvar
 4. Lejeren skal ved modtagelse af traileren selv kontrollere at denne er i orden med hensyn til lys og udstyr.
  Ved evt. driftstop såsom punkteringer og lign. er det lejer der afholder reparations udgiften samt evt. udgifter til bugsering.
  Traileren må kun føres af lejeren eller af de i kontrakten navngivne personer.
  Traileren må ikke fremlejes.
  Lejeren må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse.
  Pro Motor er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af traileren. Pro Motor er ikke erstatningspligtig for driftstab, avancetab eller indirekte tab opstået ved funktionssvigt eller nedbrud af det lejede.
  Påfører lejer eller 3. person skade på ting eller fast ejendom eller driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, mens lejer bærer ansvaret for det lejede materiel, kan Pro Motor ikke holdes ansvarlig.
 5. Skade
 6. Såfremt lejeren har beskadiget traileren, er Pro Motor berettiget til at tilbageholde det indbetalte depositum, indtil en opgørelse over reparationens omkostninger foreligger, for herefter at modregne disse omkostninger helt eller delvis heri.
  Lejeren forpligter sig ligeledes til at erstatte eventuelt bortkommet eller beskadiget udstyr til dagspris.
 7. Forsikring
 8. Lejeren er ansvarlig for at der er tegnet ansvars forsikring på bilens trækkrog og skal på forlangende kunne dokumentere dette.
  Under hele lejeperioden bærer lejer ansvar for skade på det lejede materiel.
  Endvidere bærer lejer ansvaret for at love, regler og forskrifter overholdes.


  Ølstykke d.27 juni 2017 - Pro Motor v/Peter Mikkelsen